Boniteta odličnosti tudi za leto 2015


03.03.2016

Boniteta odličnosti tudi za leto 2015

Bonitetna hiša Bisnode je v mednarodnem projektu finančne analize podjetij v 19 evropskih državah.

Podjetje GRADBENIŠTVO DEDIĆ namreč spada med 4,2% najboljših pravnih subjektov v Sloveniji, ki se uvrščate v razred AA.
V letu 2015 v Sloveniji dosega Bonitetno odličnost AA zgolj 6.781 podjetij, registriranih je približno 163.056.
V vaši splošni dejavnosti (43.310 - F 43.310 Fasaderska in štukaterska dela) je registriranih 647 podjetij, od tega samo 15 podjetij v Sloveniji dosega mednarodne standarde bonitetne odličnosti.

Letos ima vaše podjetje pravico do izdaje mednarodno referenčne dokumentacije in Certifikata bonitetne odličnosti 2015 - Creditworthiness rating excellence 2015. Bonitetna odličnost je evropsko priznana referenca finančnega poslovanja podjetja, ki omogoča lažje in hitrejše poslovno odločanje z manj tveganja. Bonitetno oceno odličnosti imajo najboljša podjetja s ključno diferencialno prednostjo pri poslovanju, predstavljajo tako najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: strankami, kupci, dobavitelji, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji. Letošnji dosežek standarda bonitetne odličnosti lahko izkoristite in o tem obvestite vašo poslovno javnost, se izpostavite in še dodatno utrdite zaupanje vaših poslovnih partnerjev.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo odlično, kar pomeni da ste bili nadpovprečno plačniško podjetje, ste varni za sodelovanje ter nimate nobenih blokad, hkrati pa izpolnjujete kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da boste v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležili katerega od naslednjih dogodkov:

- stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,32% verjetnost),
- izbris subjekta iz poslovnega registra (<1,15% verjetnost),
- blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma      (<1,33% verjetnost) .