Spletna stran ni veljavna! web5.si

Vaša stran je sicer še vedno na web5.si strežniku vendar ni vidna drugim uporabnikom interneta. Za polno koriščenje naših storitev se prijavite v svoj uporabniški račun in izberite naročniški paket, ki vam ustreza.

Ok

Boniteta odličnosti tudi za leto 2015


25.03.2018

Boniteta odličnosti v letu 2016 in 2017


Kaj je boniteta odličnosti?
Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih.

 

Boniteta odličnost A, AA ali AAA
Poslovni subjekt lahko doseže bonitetno odličnost A, AA ali najvišjo oceno AAA

A: poslovni subjekt spada v visok razred bonitetne odličnosti v Sloveniji;
AA: poslovni subjekt spada v višji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji;
AAA: poslovni subjekt spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji.

 

Podjetja z bonitetno odličnostjo
Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo odlično in izpolnjujejo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih dogodkov:

stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo,
izbris subjekta iz poslovnega registra,
blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma.
V mednarodnem okolju je certificiranje že uveljavljena praksa in na ta način si poslovni subjekti dodatno utrjujejo svoj ugled ter zaupanje v domačem in tujem poslovnem okolju. Imetniki certifikata si tako pridobijo dodatno zaupanje poslovnih partnerjev.

Skupina Bisnode ima večletno tradicijo v podeljevanju certifikatov bonitetne odličnosti v 12 evropskih državah: Švedska, Norveška, Finska, Danska, Nemčija, Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna, Poljska, Češka in Madžarska. V prihodnjih letih se bo certificiranje izvajalo v celotni skupini 19-ih evropskih držav, kjer je prisoten Bisnode.

03.03.2016

Boniteta odličnosti tudi za leto 2015

Bonitetna hiša Bisnode je v mednarodnem projektu finančne analize podjetij v 19 evropskih državah.

Podjetje GRADBENIŠTVO DEDIĆ namreč spada med 4,2% najboljših pravnih subjektov v Sloveniji, ki se uvrščate v razred AA.
V letu 2015 v Sloveniji dosega Bonitetno odličnost AA zgolj 6.781 podjetij, registriranih je približno 163.056.
V vaši splošni dejavnosti (43.310 - F 43.310 Fasaderska in štukaterska dela) je registriranih 647 podjetij, od tega samo 15 podjetij v Sloveniji dosega mednarodne standarde bonitetne odličnosti.